Wednesday, 9 November 2011

Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanREKABENTUK KURIKULUM
Ciri utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan:
1. Kurikulum berasaskan standard 
2. Kurikulum berbentuk modular

Kurikulum Berasaskan Standard
Tujuannya adalah untuk ekuiti dan kualiti. Di mana ekuiti bermaksud semua murid diberi pendidikan yang sama dan kualiti merujuk kepada bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria @ indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan.

Kurikulum Berbentuk Modular
Merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit (dinamakan modul). 2 jenis modul diwujudkan iaitu:
1. Modul Asas - terdiri dari komponen bahasa (BM/BI/BC/BT), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik.
2.Modul Bertema - iaitu modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. (modul ini dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak)

TUNJANG PEMBELAJARAN dalam KSPK :

  • Tunjang Komunikasi
  • Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
  • Tunjang Kemanusiaan
  • Tunjang Sains dan Teknologi
  • Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
  • Tunjang Ketrampilan Diri
Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid-murid prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M:
  • Membaca
  • Menulis
  • Mengira
  • Menaakul
Peruntukan Masa:

MODUL
% PeruntukanMasa
TERAS ASAS
BAHASA
BM

Fleksibel 
(Awal tahun: 35 % 
Akhir tahun: 25%)
BI
BC/BT
MATEMATIK
AKTIVITI LUAR
PEND. ISLAM / MORAL
BERTEMA
MODUL BERSEPADU 
Fleksibel 
(Awal tahun: 35% 
Akhir tahun:45%)
AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI 
(baca doa, makan, refleksi)
30%

Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah:


Bil.
Bahasa Instruktional
Peruntukan Masa MinimumSeminggu untuk kelasprasekolah yang bahasapengantarnya: 
(minit)
Bahasa Malaysia
BahasaPengantar lain
1
Bahasa Malaysia
600
400
2
Bahasa Inggeris
600
400
3
Bahasa Cina/Bahasa Tamil/BahasaInggeris 
400
JUMLAH
1200
1200

Peruntukan Masa 1 Minggu untuk Prasekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia :

Bil.
Modul
Peruntukan Masa Seminggu untukprasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia (minit)
Dijalankandalam BM
Dijalankan dalamBI
1
Rutin pagi
30
20
2
Perbualan Pagi
60
40
3
Rehat
90
60
4
Refleksi sebelum balik
30
20
5
Modul Teras Asas Bahasa Malaysia
90
6
Modul Bertema yang dikendalikan dalam BM 
100
7
Modul Teras Asas Bahasa Inggeris
90
8
Modul Bertema yang dikendalikan dalam BI
330
9
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
10
Aktiviti Luar
40
40
11
Matematik
40
Jumlah minit seminggu
600
600

Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia :


Bil.
Bidang Pembelajaran
Peruntukan Masa Seminggu untukprasekolah yang bahasa pengantarnya bukan BM 
(minit)
Dijlnkandlm BM
Dijlnkandlm BI
Dijlnkandlm BC/BT
Jumlah
1
Rutin pagi * 
10
20
20
10 x 5 = 50
2
Perbualan Pagi 
20
40
40
20 x 5 = 100
3
Rehat 
30
90
30
30 x 5 = 150
4
Refleksi sebelum balik 
10
20
20
10 x 5 = 50
5
Modul asas BM
90
90
6
Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM
200
200
7
Modul asas BI
90
90
8
Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI
140
140
9
Modul asas BC/BT
90
90
10
Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam
120
120
11
Permainan Luar ( satu hari dalam BM, satu hari dalam BI)
40
40
80
12
Matematik
40
40
Jumlah minit seminggu
400
400
400
1200

No comments:

Post a Comment